Ward1 AS -                                                                                                             
 
                           
         Arbeid som vi utfører:                                                                              
         Maler hus ute og inne
         Utvendig vask av hus
         Murpussing 
         Flisleggin      
         Rydding og hagearbeid 
         Vi disponerer lift og        
            stillas/rullestillas
 
           

          

 
Ny lift