Ward1 AS -

Om oss
 
 Vi startet Warden 1997 som hadde hovudfokus på husvedlikehold.
 Vi startet Ward1 AS i 2011 som også har hovudfokus på husvedlikehold.
 
 Vårt hovudmarked er på Ytre Søre Sunnmøre.                                                                                       Grundig og nøyaktig arbeid gjennom 20 år har lagt grunnlaget for det bedriften er i dag.
 
 Når et faglig og godt arbeid skal gjøres, er grunnarbeidet vesentlig for å få et fullverdig og godt   sluttresultat.
 
 Mange år i bransjen har vært viktig for å finne de beste løsningene i de forskjellige arbeidsoppgaver   vi utfører.
 
 Vi sørger for at du som kunde skal vere trygg på at arbeidet som utføres skal holde beste kvalitet og   at du blir informert om arbeidets fremdrift underveis.
 
 
 
 
 Kontaktperson:  Terje K. Wiik    Tlf: 90541114    e-mail: w-vw@online.no     www.ward1.biz
                                                                                                    
 Web ansvarlig:  Lise A. Wiik